Zabezpečovacie systémy

Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS) sú v dnešnej dobe štandardnou súčasťou elektroinštalácie. Rýchlo a spoľahlivo Vás upozorňujú na narušenie bezpečnosti, vzniknutý požiar, únik plynu či iné narušenia priamo na Váš mobilný telefón, alebo strážnej službe. Je to systém detektorov, ktoré chránia určené časti budovy, alebo vnútorné priestory budovy, prípadne jej blízke okolie, proti neoprávnenému vstupu či vlámaniu. Vyhotovíme Vám projekt osadenia celého zabezpečovacieho systému, následne ho nainštalujeme a nastavíme komunikáciu systému priamo s Vami. Objekt je nepretržite chranený a pod dohľadom.

Drôtové zabezpečovacie systémy

Drôtové systémy

Hlavnou výhodou drôtových systémov je cena a bezproblémová komunikácia jednotlivých prvkov systému. Na takýto typ zabezpečovacieho systému je najlepšie myslieť dopredu a zaviesť ho spoločne s elektroinštaláciou.

Bezdrôtové zabezpečovacie systémy

Bezdrôtové systémy

Inštalácia systému je rýchla a čistá, preto je vhodná do hotových interiérov. Veľkou výhodou je jednoduché rozšírenie systému o ďalšie prvky. Nevýhodou takéhoto systému je vyššia cena a nutnosť výmeny bateríí v detektoroch.

Hybridné zabezpečovacie systémy

Hybridné systémy

Flexibilná kombinácia drôtového a bezdrôtového zabezpečovacieho systému. Takýto systém má všetky vlastnosti a výhody oboch systémov. To zaručuje flexibilitu, kvalitu a výhodnejšiu cenu zabezpečovacieho systému.

Detektory zabezpečovacieho systému

Detektory

Zachytávajú rôzne narušenia objektu. Existuje viacero druhov detektorov: detektory pohybu, magnetické detektory, detektory úniku plynu a dymu, alebo detektory rozbitia skla. Rozlišujeme drôtové a bezdrôtové detektory.

Vonkajšie sirény zabezpečovacieho systému

Poplachové sirény

V prípade narušenia má siréna za úlohu prenikavým zvukom a svetlom prilákať pozornosť okoloidúcich a odradiť narušiteľa. Býva umiestnená na ťažko prístupnom mieste a je vybavená vlastným záložným akumulátorom.

Komunikácia zabezpečovacieho systému

Komunikácia systému

Zabezpečovací systém Vás informuje o každom narušení a poplachu priamo na Váš mobilný telefón pomocou sms či volania. Samozrejmosťou systému je záložný zdroj napájania, a tak aj pri výpadku elektriny je plne funkčný.

Z čoho sa skladá elektronický zabezpečovací systém (EZS) ?

Hlavným prvkom zabezpečovacieho systému je ústredňa. Vyhodnocuje všetky signály z detektorov, klávesníc a iných. Na základne ich analýzy, rozhoduje o vyhlásení poplachu. Detektory pohybu,rozbitia skla či úniku plynu alebo dymu upozorňujú ústredňu na rôzne detekované udalosti. Ústredňa vyhodontí tieto udalosti a na ich základe vyhlási poplach. Pri vyhlásení poplachu sa aktivuje vnokajšia siréna, ktorá ma veľmi silný prenikavý zvuk. Úlohou vonkajšej sirény je odstrašiť páchateľov a privolať okoloidúcich či susedov. Na aktiváciu a deaktiváciu zabezpečovacieho systému sa používa klávesnica. Pomocou vstupného kódu alebo diaľkového ovládača jednoducho ovládate stav zabezpečovacieho systému.

Ústredňa

Vyhodnocuje signály z detektorov a hlási poplach

Klávesnica

Komunikácia s ústredňou a blokovanie systému

Detektory

Signalizujú narušenie objektu do ústredne

GSM Modul

Upozorní Vás na narušenie priamo na mobil

Siréna

Spustí svetelný a zvukový poplach

Batéria

Slúži ako záloha elektrickej energie

Licencia na prevádzkovanie TECHNICKEJ SLUŽBY

Spoločnosť KVM Trade & Services s.r.o. vlastní Licenciu na prevádzkovanie TECHNICKEJ SLUŽBY. Zákon o súkromnej bezpečnosti špecifikuje
technickú službu ako projektovanie, montáž, údržbu, revíziu, alebo opravu zabezpečovacích systémov, alebo poplachových systémov
a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste, alebo v ich okolí.

Máte otázky alebo potrebujete poradiť ?

V prípade akýchkoľvek informácií nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle +421 (0)902 771 666